Teknik

Teknik açıdan tüm uygulamalarda; önce güven, sonra yenilikler ön planda tutuluyor.
Sorun yaratabilecek hiçbir teknik uygulama kullanılMYOR, işinin ehli olmayan hiç kimseye iş bırakılMYOR…